ด้วย ศฝร.ภ.4  มีความประสงค์จะสร้างโรงผลิตกระสุน  จึงได้มีการประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท่านที่สนใจสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้า

download หมวดจัดซื้อจัดจ้าง