รายงานประเมินตนเอง ของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4  ประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

http://school4.education.police.go.th/index.php/contact-us/2021-11-24-02-35-30/category/4-2017-07-18-01-45-13?download=128:2021-11-24-02-10-33