Get Adobe Flash player
Up

จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างอาคารที่พัก (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง
ร่างประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักกองร้อย จำนวน 6 หลัง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักกองร้อย จำนวน 6 หลัง
ร่างประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลท 5 ชั้น) 30 ครอบครัว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 12 ห้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมลานฝึก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามยิงปืน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสนามยิงปืน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามยิงปืน
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารและโรงประกอบเลี้ยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารและโรงประกอบเลี้ยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาในร่ม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาในร่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระโดดสูง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมหอกระโดดสูง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสารธารณูปโภค
 
 
Powered by Phoca Download


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙