Get Adobe Flash player
Up

จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ นสต.ปี2561
ประกาศประกวดจัดซื้อกระสุนปืน จำนวน 2 รายการ และราคากลาง
ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ 36 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2562
ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผน
 
 
Powered by Phoca Download


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙