Get Adobe Flash player

กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ 

เป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔  จากทั้งหมด  ๔  หน่วยงาน  คือ  ฝ่ายอำนวยการ   ฝ่ายบริการการศึกษา    ฝ่ายปกครอง และ การฝึก   และ กลุ่มงานอาจารย์

          กลุ่มงานอาจารย์มีอัตราอนุญาตจำนวน  ๒๗  ตำแหน่ง  ระดับตั้งแต่ สบ๑.- สบ๓.ปัจจุบันมีผู้ครองตำแหน่งจำนวน  ๒๑ นาย มีอัตราว่าง   ๖  อัตรา   กลุ่มงานอาจารย์จะรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย  นอกจากนี้ยังสนับสนุนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔  ที่นอกเหนือจากการสอน เช่น การเข้าร่วมในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ หรือ บุคคลภายนอกในระดับต่าง ๆ 

         จึงนับเป็นหน่วยงาน หน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔       

022821
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
124
288
21713
3206
1235
22821

Your IP: 54.81.69.159
Server Time: 2017-05-29 22:35:48


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙