Get Adobe Flash player

 

วัน/เวลา/สถานที่

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

วันจันทร์ที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๙

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ศึกษาดูงานที่ ศาลจังหวัดขอนแก่น

นสต.รวมแถว บริเวณศาลาตรวจพล

เวลา ๐๘.๔๕ น.

- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ศึกษาดูงานที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

 

วันอังคารที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๙

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ศึกษาดูงานที่ สภ.เมืองขอนแก่น

นสต.รวมแถว บริเวณศาลาตรวจพล

เวลา ๐๘.๔๕ น.

-นสต. กลุ่ม ๕ เลขประจำตัวประจำกองร้อยที่ ๖๐๗๒ – ๖๑๘๐

- หมวดยานพาหนะ จัดรถรับ-ส่ง นสต.

จำนวน ๑๑๐ นาย

- ครูฝึกฝ่ายปกครองและการฝึก ควบคุม นสต.ระหว่างศึกษาดูงาน

 

 

การแต่งกาย

-นสต.ชุดออกพักผ่อน

-ครู,อาจารย์ ชุดเครื่องแบบตำรวจ

การปฏิบัติ

- หมวดยานพาหนะจัดรถรับส่งตามวันและเวลา

- งานโภชนาการจัดข้าวกล่องมื้อเที่ยงและน้ำดื่ม สำหรับครู-อาจารย์,เจ้าหน้าที่, นสต. จำนวน ๑๒๐ ชุด

วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๙

 

 

 

วัน/เวลา/สถานที่

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

วันพุธที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๙

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ศึกษาดูงานที่ ศาลจังหวัดขอนแก่น

นสต.รวมแถว บริเวณศาลาตรวจพล

เวลา ๐๘.๔๕ น.

- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ศึกษาดูงานที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ค. ๒๕๕๙

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

นำ นสต.  เข้าฝึกภาคปฏิบัติที่ห้องคอมพิวเตอร์ ศฝร.ภ.๔

- นสต.  เลขประจำตัวประจำกองร้อยที่ ๕๑๕๕ – ๕๒๐๔, ๖๐๐๑ – ๖๐๗๑ 

- หมวดยานพาหนะ จัดรถรับ-ส่ง นสต.

จำนวน ๑๒๐ นาย

- ครูฝึกฝ่ายปกครองและการฝึก ควบคุม นสต.ระหว่างศึกษาดูงาน

 

 

การแต่งกาย

-นสต.ชุดออกพักผ่อน

-ครู,อาจารย์ ชุดเครื่องแบบตำรวจ

การปฏิบัติ

- หมวดยานพาหนะจัดรถรับส่งตามวันและเวลา

- งานโภชนาการจัดข้าวกล่องมื้อเที่ยงและน้ำดื่ม สำหรับครู-อาจารย์,เจ้าหน้าที่, นสต. จำนวน ๑๒๐ ชุด

วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๙

 

 

027666
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
187
195
26192
4538
3513
27666

Your IP: 54.167.242.107
Server Time: 2017-06-26 00:01:59


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙