สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความประสงค์ ซ่อมปรับปรุงอาคาร แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว ตามประกาศลงวันที่ 18 ก.ค.2560  อ่านรายละเอียดที่นี่