Get Adobe Flash player

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานฝึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biffing     รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙