Get Adobe Flash player

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม  รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙