ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต)สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว  รายละเอียดดาวโหลด