Get Adobe Flash player

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙