Get Adobe Flash player

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี C.Q.B.พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน      รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙