Get Adobe Flash player
Up

กฎระเบียบของกลุ่มงานอาจารย์

มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
บัญชี มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งอาจารย์
ทำเนียบอาจารย์
หลักสูตร นสต. 1 ปี่ 6 เดือน
แผนการสอน นสต.2560
วิจัย อาชญาวิทยา
วิจัย วิชาทะเบียนประวัติอาชญากร
วิจัย การปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจ
วิจัย วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
งานวิจัย วิชา พ.ร.บ.ตำรวจ 2547
งานวิจัย วิชา หลักการสื่อสาร และ สร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
งานวิจับ วิชาการเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ
 
 
Powered by Phoca Download


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙