Get Adobe Flash player

ระหว่างวันที่  ๒๕ - ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙  กลุ่มงานอาจารย์ได้จัดกิจกรรมบูรณาการสำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๖  เป็นการนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาทั้งหมดนำมาใช้ในสถานการณ์จำลอง  โดยได้มีการจัดสถานการณ์ต่าง ๆ และ ให้นักเรียนนายสิบตำรวจได้มีโอกาสในการศึกษาวิชา ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( UNODC )โดยกำหนดให้เป็นสถานีหนึ่งในการฝึกบูรณาการ

      วันนี้ ( 19 เม.ย. 2559  ) เวลา 08.30 น.   กลุ่มงานอาจารย์   โดย     พ.ต.ท.ชลาพันธุ์  ทองแผ่นหัวหน้ากลุ่มงานอาจารย์ได้ประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการสำหรับหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๖  ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙  โดยจะแบ่งการฝึกออกเป็น ๗  ฐานรวมทั้งการศึกษาดูงาน

      ทั้งน้ี เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจต่อไป

     

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.คณิต  ดวงหัสดี รอง ผบก.ศฝร.ภ.๔  รักษาราชการแทน ผู้บังคับการ ศฝร.ภ.๔  เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมในพิธีมอบประกาศนียบัตร  ถวายสัตย์ปฏิญาน  และ ประดับยศแก่ นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษา โดยพิธีดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ จะเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตร และ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ส่วนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะเป็นพิธีประดับยศ สิบตำรวจตรี แ่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

 

      วันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป กลุ่มงานอาจารย์ได้ทำการประชุมชี้แจง การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจในเรื่องของกิจกรรมบูรณาการ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๙  โดยจะเน้นฝึกให้นักเรียนนายสิบตำรวจมีทักษะในด้านการปฏิบัติหน้าที่ และ ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็น

 

 

011888
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
64
212
11237
1585
1841
11888

Your IP: 54.144.228.116
Server Time: 2016-10-25 22:48:53


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙