Get Adobe Flash player

ด้วย ศฝร.ภ.4  มีความประสงค์จะสร้างโรงผลิตกระสุน  จึงได้มีการประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท่านที่สนใจสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้า

download หมวดจัดซื้อจัดจ้าง


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙