Get Adobe Flash player
Up

กฎระเบียบของกลุ่มงานอาจารย์

มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
บัญชี มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งอาจารย์
ทำเนียบอาจารย์
หลักสูตร นสต. 1 ปี่ 6 เดือน
แผนการสอน นสต.2560
 
 
Powered by Phoca Download


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙