Get Adobe Flash player
Up

จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อเครื่องกระสุน กดต.๕๓
ขายทอดตลาดสิ่งของหลวง
สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน นสต.
ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด 73 รายการ
การเปิดเผยราคากลางห้องเรียนมาตรฐาน
สอบราคาซื้อคุรุภัณท์ห้องเรียนมาตรฐาน
ราคากลางซ่อมแฟลต
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุง แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว
 
 
Powered by Phoca Download


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙