Get Adobe Flash player
Up

จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อเครื่องกระสุน กดต.๕๓
ขายทอดตลาดสิ่งของหลวง
สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน นสต.
ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด 73 รายการ
การเปิดเผยราคากลางห้องเรียนมาตรฐาน
สอบราคาซื้อคุรุภัณท์ห้องเรียนมาตรฐาน
ราคากลางซ่อมแฟลต
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุง แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค.2560
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.2560
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.2560
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานฝึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึก จำนวน 41 รายการ
 
 
Powered by Phoca Download


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙