Get Adobe Flash player
Up

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง
ร่างประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักกองร้อย จำนวน 6 หลัง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อย 6 กองร้อย
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างอาคารโรงฝึกทางยุทธวิธี C.Q.B
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี C.Q.B พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานฝึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาในร่มด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอสูง (หอกระโดดสูง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอสูง (หอกระโดดสูง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี C.Q.B พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี C.Q.B พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.2560
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.2560
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.2561
 
 
Powered by Phoca Download


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙