Get Adobe Flash player

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานฝึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์    รายละเอียดดาวโหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างอาคารโรงฝึกยุทธวิธี C.Q.B  รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี C.Q.B.พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน      รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙