Get Adobe Flash player

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานฝึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์    รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี C.Q.B.พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน      รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙