Get Adobe Flash player

 

พระพุทธรัตนเมตตามหามงคล  

                 ในปีพ.ศ.๒๕๓๑  พล.ต.ท.สุจินต์  อุทัยวัฒน์ ผบช.ศ ได้นำพระพุทธรูปที่จัดสร้าง  และ   พุทธาภิเษก  ณ.วัดเทพสุวรรณ  อ.มหาราช      จว.พระนครศรีอยุธยา มาประดิษฐาน  ณ รร.ภ.๔    เมื่อเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๓๒  เป็นต้นมา 

              ในเดือน มิ.ย. ๒๕๔๑  พ.ต.อ.กำพล  ทับทิมไทย  มีดำริจัดสร้างศาลาเพื่อประดิษฐานองค์พระขึ้นใหม่จึงได้ร่วมกับข้าราชการตำรวจ  ลูกจ้างประจำ  นักเรียนพลตำรวจ  ศิษย์เก่านักเรียนอบรมรุ่นต่าง ๆ และ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับสร้างศาลาพระโดยได้รับความเมตตาจาก   พระราชสุทธิญานมงคล(หลวงพ่อจรัญ)บริจาคปัจจัยเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   เพื่อดำเนินการสร้าง เสร็จแล้วจึงได้นิมนต์ หลวงปู่บุญมา  วัดหนองตูม  ต.หนองตูม อ.เมือง จว. ขอนแก่นมาทำพิธีสวดมนต์ย้ายองค์พระมาประดิษฐาน  ณ ศาลาใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่   ตุลาคม  ๒๕๔๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑     เวลา ๑๑.๑๑ น. เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา

          ต่อมา ในสมัย พล.ต.ต.ชัยวรินทร์   เพ็ญสุภา ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชลาพันธุ์   ทองแผ่น ,พ.ต.ท.สธน  ตะกรุดโทน และ พ.ต.ท.หญิง สุมาลี  ตะกรุดโทน  ให้หาพระภิกษุที่เป็นที่นับถือของประชาชนให้ตั้งชื่อ  พระพุทธรูปดังกล่าว  พ.ต.ท.ชลาพันธุ์ และ คณะ จึงได้เดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  จังหวัดขอนแก่นไปกราบนมัสการ พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (คธาวุฒิ ยโสธโร). ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี  ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

          ซึ่งท่านได้เมตตาตั้งชื่อ พระพุทธรูปให้เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  โดยตั้งชื่อให้ว่า 

“พระพุทธรัตนเมตตามหามงคล”แปลว่า“ผู้กราบไหว้จะได้รับความเมตตาและความเป็นมงคลอย่างสูงสุด” 

 

                  คำอธิบาย: bud

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙